BOHATÝ ROK 2021 V ZOO PRAHA

01.01.2022

Pandemie covidu-19 také v roce 2021 nepříznivě poznamenala chod Zoo Praha. Po
prvních 101 dnů roku byla zcela uzavřená, v dalších týdnech a měsících se musela
vypořádávat s různými omezeními a dlouhodobě jí chyběli zahraniční turisté. Díky
velkému zájmu českých návštěvníků během léta se však podařilo přiblížit hranici
milionu návštěvníků - přišlo jich 962 987. Přesto všechno byl rok 2021 v Zoo Praha
mimořádně bohatý.

Ztichlá zoo
Uzavření Zoo Praha až do 15. dubna a následná opatření snižující návštěvnost vedly
k mimořádnému propadu příjmů. Velké pomoci se však zoo dočkala jak od svého
zřizovatele, tak od svých příznivců. Například jenom nákupy Stravenek pro zvířata
ji během roku podpořilo 27 336 lidí, mnozí je přitom nakupovali pravidelně
či opakovaně. Další adoptovali či sponzorovali zvířata a pořizovali si merchandising
Zoo Praha. Symbolickým spojením mezi uzavřenou zoo a jejími fanoušky se stala
obrazová publikace Ztichlá zoo, která rekapituluje období od začátku března 2020
do konce února. O tuto publikaci byl mimoř ádný zájem - mimo jiné i proto,
že se zájemcům prodávala s podpisy chovatelů Zoo Praha

Výstavba v zoo, covidu navzdory
Navzdory covidu pokračovaly v Zoo Praha všechny významné investiční akce,
především výstavba nového pavilonu goril. Ten je ke konci roku 2021 již stavebně
téměř dokončen a po otevření 28. září 2022 provede návštěvníky na ploše 7 700 m2
(z toho 1 700 vnitřní m2 a 6 000 m 2 venkovní prostory) po pomyslné cestě
Kamerunem, počínaje tamním venkovem přes sekundární a primární deštný les až
po pralesní mýtiny s gorilami. Znalec zoologických zahrad Anthony Sheridan, který
měl možnost stavbu pavilonu navštívit, prohlásil, že půjde o nový etalon kvality
v prezentaci goril. Vedle mnoha drobnějších akcí začala rovněž přestavba tzv. Plání
a pokračovaly přípravy projektu Arktidy.
Rozestavěný pavilon goril na snímku z února 2021. Foto Miroslav Bobek

 Skvělá mláďata
Za rok 2021 se v Zoo Praha vylíhlo či narodilo 1037 mláďat 200 druhů plazů, ptáků
a savců, z nichž řada je z různých důvodů významná. Například mládě trichy orlího,
které se vylíhlo začátkem října, je prvním přirozeně odchovávaným mládětem
tohoto papouška v evropských zoologických zahradách. Poprvé po dvaceti letech se
v rámci Evropy také podařilo rozmnožit kachnu pižmovku konžskou. Z mláďat
savců je velmi cenný odchov samičky tapíra jihoamerického, která je prvním
potomkem samice Taluen dovezené z Francouzské Guyany, a překvapivou výjimkou
jsou čtyřčata kunovité šelmy tayry. Patrně největší pozornost veřejnosti pak
vzbudilo narození v pořadí třetího mláděte gibona stříbrného v Zoo Praha.

"Převaláci" na Dívčích hradech
V pondělí 19. dubna 2021 vyběhly do téměř dvacetihektarové ohrady na pražských
Dívčích hradech první čtyři klisny koně Převalského. Projekt realizovaný Zoo Praha,
který vzbudil mimořádný zájem a veskrze příznivou odezvu veřejnosti, má několik
cílů. Prvním z nich je přispět za pomoci spásání travního porostu k obnovení
původních rostlinných a živočišných společenstev. Druhým oživit lokalitu nad
mimořádně cenným Prokopským údolím. Třetím postupně vytvořit další chovný
prostor pro koně Převalského. A čtvrtým zachovat možnost prohlédnout si tohoto
posledního divokého koně v Praze i v době, kdy bude probíhat přestavba stájí
a výběhů v zoo.
Vypouštění jedné z klisen do ohrady na Dívčích hradech. Foto Miroslav Bobek

Devadesát let Zoo Praha
V úterý 28. září 2021 uplynulo devadesát let od otevření "staveniště" Zoo Praha
prvním návštěvníkům. Již dříve se v souvislosti s tímto výročím uskutečnila
"v Praze" - kvůli covidu bohužel pouze virtuálně - konference Evropské asociace
zoologických zahrad a akvárií. Během samotných oslav, které se nesly v duchu
30. let, byla pokřtěna obsáhlá kniha Hany Heráňové Zoo pro hlavní město mapující
desítky let příprav na vybudování pražské zoologické zahrady a první léta její
existence. Jde o první systematicky zpracovanou knižní publikaci, jež je věnována
historii Zoo Praha. Dále byly představeny pamětní Trojské tolary, které vytiskla
Státní tiskárna cenin, a komplexní desková hra Po stopách v Zoo Praha.
Křest knihy Zoo pro hlavní město. Zleva náměstek primátora Petr Hlubuček,
autorka Hana Heráňová, a primátor hl. m. Prahy Zdeněk Hřib a ředitel Zoo
Praha Miroslav Bobek. Foto Khalil Baalbaki

htmlkody.info
                                                                          email:spycross@spycross.cz                                                                    
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!