26. ročník CEN THÁLIE už zná své nominanty a oceněného umělce do 33 let

11.09.2019

Historická budova Národního divadla v Praze se v sobotu 5. října stane opět dějištěm slavnostního vyhlášení CEN THÁLIE. V přímém přenosu budou moci diváci České televize od 20:00 sledovat 26. ročník udělení ocenění za mimořádné herecké, taneční i pěvecké výkony. Oceněno bude 16 laureátů v celkem 5 kategoriích! Oceněni budou také umělci za celoživotní umělecké mistrovství. Letošní ročník je pod záštitou Ministra kultury České republiky.

Výroční Ceny Thálie se tradičně udělují ve 4 kategoriích - v činohře, v opeře, v oboru tance a jiného pohybového divadla a v oboru muzikálu, operety a jiných hudebně-dramatických žánrů - a to za mimořádné jevištní výkony, které vznikly v České republice v období, za které se ceny udělují.

KATEGORIE A ZMĚNY

V letošním roce dochází v tradičním schématu udílení Cen Thálie k několika zásadním změnám. K dosavadním čtyřem kategoriím přibývá pátá, ve které budou oceňovány mimořádné umělecké jevištní výkony v oboru alternativního a loutkového divadla. V této kategorii však bude každoročně udělována pouze jedna cena.

"V každé z těchto kategorií se oceňují zvlášť ženské a mužské výkony, které posuzují oborové odborné poroty, jmenované prezidiem HA. Na výroční Cenu Thálie mohou aspirovat i zahraniční umělci, účinkující v českých divadlech," uvedl prezident Herecké asociace Mgr. Ondřej Kepka.

V souvislosti s přesunutím předávání Cen Thálie na podzimní termín se, počínaje divadelní sezonou 2019/20, mění hodnocené období. "Namísto kalendářního členění nastupuje členění podle divadelních sezon, přesněji v rozmezí od 1. června předcházejícího roku do 31. května roku, ve kterém se ceny udělují," podotkl Ondřej Kepka.

Oborové odborné poroty rozhodují o tzv. širších nominacích, které jsou zveřejňovány, a o tzv. užších nominacích, z nichž do finále postupují v každé z tradičních kategorií 3 umělkyně a 3 umělci, v nově zavedené kategorii alternativního a loutkového divadla 5 umělkyň a umělců jako celek. Rozhodování o udělení cen za mimořádné jevištní umělecké výkony je nově svěřeno výhradně odborným porotám. Jejich členové rozhodnou o laureátech v tajném hlasování, které se bude konat za účasti státního notáře a zástupce HA v den předávání Cen Thálie, tzn. 5. října 2019.

Ředitel Národního divadla, v němž se konala jak tisková konference, tak se uskuteční i slavnostní ceremoniál - prof. MgA Jan Burian k tomu řekl: "Ceny, udělované profesní organizací, jsou příjemným povzbuzením pro všechny kolegy - zájem diváků a kolegů potvrzuje smysluplnost naší krásné profese".

POROTA A DALŠÍ OCENĚNÍ

Předsedkyní činoherní poroty je Jana Paterová, operní porotu vede Zbyněk Brabec, taneční Roman Vašek, muzikálově-operetní Zdeněk Barták a předsedkyní nově zřízené poroty pro obor alternativního a loutkového divadla je Kateřina Lešková Dolenská.

Novinkou letošního ročníku je také udělení ceny nově zřízené České akademie divadelníků, která ve snaze prezidia HA o co nejširší zapojení divadelní obce do spolurozhodování o Cenách Thálie, nahradila dosavadní Cenu Kolegia.

Stejně jako ona, bude i Cena České akademie divadelníků udělena mezioborově za mimořádný přínos českému divadelnímu umění, a to na základě dvoukolového elektronického hlasování.

Také letos využije prezidium HA svou možnost udělit CENY za celoživotní umělecké mistrovství. Získají je: za činohru - Helena KRUŽÍKOVÁ a Ladislav MRKVIČKA, za kategorii tanec Gabriela BEŇAČKOVÁ a za taneční kategorii Zdena KRATOCHVÍLOVÁ

V letošním ročníku to budou dvě ceny v oboru činohry a po jedné v oborech opery, tance a pohybového divadla a muzikálu a operety. Už podruhé bude také udělena Cena Thálie za šíření divadelního umění v televizi.

Cena pro mladého umělce či umělkyni do 33 let v oboru činohry byla nově udělena v průběhu dnešní tiskové konference. Ocenění získala herečka Zuzana TRUPLOVÁ (viz vizitka)

OCENĚNÍ A PRŮVODCE CEREMONIÁLU

Různobarevné skleněné Ceny Thálie v podobě váz zdobených benátskou maskou s designem Bořka Šípka, již tradičně vyrobila a Herecké asociaci věnovala Sklárna LASVIT AJETO ze severočeské Lindavy. Vznikají pod rukami čtyř sklářů, ale na jejich celkové realizaci se podílí až okolo deseti lidí.

Vyhlašování Cen Thálie bude uvádět Václav Moravec, o režii přenosu se postará Roman Petrenko, portréty nominovaných připravuje již tradičně Ondrej Kepka.

AKREDITACE NA VYHLÁŠENÍ CEN THÁLIE

Novináři se mohou na slavnostní vyhlášení akreditovat od úterý 10. 9. do pátku 27. 9. na e-mailové adrese: press@cenythalie.cz(tel.: 724 850 690)

Vzhledem k novinářskému zájmu, který převyšuje možnosti hlediště Národního divadla (zejména v parteru a v prostoru pro fotografy), vyhrazuje si Herecká asociace právo přidělit akreditace podle svého uvážení. Přihlédnuto bude především k významu a zaměření médií, jejichž zástupci se o akreditaci ucházejí, k datu podání žádosti, a také k dosavadní spolupráci s Hereckou asociací na propagaci Cen Thálie.

AKREDITACE budou vybraným píšícím a obrazovým zástupcům médií potvrzeny do 1. 10. 2019 elektronickou poštou na udané e-adresy. (Bez tohoto potvrzení je marné usilovat o přístup na vyhlášení.) K vyzvednutí budou pak udělené akreditace v den vyhlášení Cen Thálie, tedy 5. října od 19.15 do 19.45 ve foyer Národního divadla. Slavnostní večer a současně přímý přenos České televize začíná ve 20 hodin, vstup do hlediště bude možný jako obvykle pouze do 19.55!

Herecká asociace děkuje zástupcům novinářské obce za jejich zájem a pochopení a zároveň prosí, aby co nejdříve po této tiskové konferenci a potom i po slavnostním vyhlášení Cen Thálie dali vědět na výše uvedenou e-mailovou adresu jejího zástupce press@cenythalie.cz, kdy a kde zveřejnili své příspěvky, které souvisejí s 26. ročníkem Cen Thálie.

VYHLAŠOVATEL A PARTNEŘI

Ceny Thálie vyhlašuje a pořádá od roku 1994 Herecká asociace (HA), nezávislá profesní odborová organizace výkonných umělců s působením na území České republiky. (Statut Cen Thálie je k dispozici na www.ceny/thalie.cz) Již tradičním partnerem HA při slavnostním udílení Cen Thálie je Národní divadlo v Praze.

Stálým partnerem Cen Thálie je Nadace Život umělce a Nadace Munzarových. Hlavním partnerem je INTERGRAM, Dalším hlavním partnerem je společnost Mountfield, který je největším specializovaným prodejcem zahradní techniky, zahradního nábytku a bazénů v ČR a na Slovensku. Na trhu působí již 28 let. Svůj sortiment nabízí ve svých 74 prodejních centrech.

Hlavním mediálním partnerem Herecké asociace je Česká televize, mediálním partnerem pak Český rozhlas Dvojka.

K vyhlášení 26. ročníku Cen Thálie vydá Herecká asociace opět programový Magazín, který bude bezplatně k dispozici hostům galavečera v Národním divadle.

Herecká asociace děkuje zástupcům novinářské obce za jejich zájem a pochopení a zároveň prosí, aby co nejdříve po této tiskové konferenci a potom i po slavnostním vyhlášení Cen Thálie dali vědět na výše uvedenou e-mailovou adresu jejího zástupce press@cenythalie.cz, kdy a kde zveřejnili své příspěvky, které souvisejí s 26. ročníkem Cen Thálie.

Více informací, včetně aktualit a zajímavostí o Cenách Thálie lze získat :

na webových stránkách - www.cenythalie.cz

na facebookovém profilu - https://www.facebook.com/vyrocnicenythalie/,

či na instagramovém profilu #ceny_thalie

htmlkody.info
                                                                          email:spycross@spycross.cz                                                                    
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!